१२वी चा निकाल जाहीर
१२वी चा निकाल जाहीर

१२वी चा निकाल जाहीर

१२वी चा निकाल जाहीर

HSC Result 2023 – Maharashtra all Division are published result toady on 14.00 Hrs, candidates who have took their exam may download or check their result now.

HSC ची परीक्षा फेब व मार्च महिन्यात झाली होती, तर आज HSC चा निकाल ०१.०० ला जाहीर होणार आहे, निकाल पाह्म्यासाठी किंवा डाउनलोड करण्यासाठी लिंक खाली उपलब्ध आहे तेथे क्लिक करून निकाल पाहू किंवा डाउनलोड करूशकता

निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा – Link 1

निकाल पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा – Link 2

१२वी चा निकाल कसा डाउनलोड करायचा खालील पद्धत पहा

१. खालील दिलेल्या लिंक पैकी एक वर क्लिक करा
२. तुमच्या बारावीचा रोल नंबर प्रविष्ट करा
३ तुमच्या आई चे नाव प्रविष्ट करा

आता डाउनलोड किंवा निकाल पहा वर क्लिक करून निकाल पहा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *